Jak długo osuszamy? Oraz wydajność osuszaczy.

Podczas pierwszego kontaktu z klientem spotykamy się z kilkoma rodzajami zapytań:

  1. W jakiej cenie wypożyczę osuszacze na 2-3 dni?
  2. Jak długo będzie trzeba osuszać?
  3. Jaka jest wydajność naszych osuszaczy?

Na pierwsze z tych pytań można odpowiedzieć jednoznacznie, że nie ma na świecie tak wydajnych osuszaczy aby osuszyły cokolwiek w dwa dni. Ponieważ nie tylko wydajność sprzętu ma znaczenie ale również warunki panujące w miejscu osuszania. Natomiast na drugie pozornie proste pytanie- „jak długo będzie trzeba osuszać?” niestety nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Nie można bowiem dokładnie wyliczyć ilości dni osuszania. Oczywiście znając dokładnie wszystkie czynniki można w przybliżeniu określić czas osuszania. Jednak musiały by wówczas panować warunki idealnie jednoznaczne i niezmienne w całej objętości materiału oraz otaczających go warunków aby podstawić je do wzoru. W uproszczeniu mury i posadzki podczas osuszania oddają wilgoć, którą absorbują osuszacze. Wilgoć skraplana jest w osuszaczach do postaci wody i zbierana w zbiornikach. Wobec tego na czas osuszania mają wpływ:

  • warunki panujące w pomieszczeniach w tym temperatura oraz wilgotność (efekt sauny)
  • temperatura murów i posadzek co ma wpływ na stopień odparowania wilgoci
  • warunki atmosferyczne na zewnątrz budynku
  • rodzaj materiałów budowlanych zastosowanych w budynku
  • grubość i struktura muru

Natomiast na trzecie pytanie można odpowiedzieć jedynie cytując tabliczkę znamionową osuszacza. Ponieważ zgodnie z powyższym sama informacja, że osuszacz zbiera 60 L / dobę nie ma przełożenia na faktyczny odbiór wilgoci. Oczywiście wydajność osuszacza ma znaczenie, jednak faktyczny czas osuszania jest sumą wszystkich wymienionych w artykule czynników.

Z naszej praktyki możemy powiedzieć, że standardowo osuszacz powinien zbierać jeden zbiornik własny wody podczas 24 godzin osuszania (osuszacze w zależności od wydajności posiadają zbiorniki np 15 L). Taka ilość wody zbierana jest w najczęściej panujących warunkach oraz średnim stopniu odparowania. Natomiast notowaliśmy przypadki kiedy klient zbierał nawet 6 zbiorników wody na dobę! Jednak w tym przypadku w pomieszczeniach panowały warunki wręcz sauny.

Należy mieć na uwadze, że proces osuszania przebiega stopniowo i mokre ściany oddają wilgoć do otaczającego powietrza. Osuszacze odbierają wilgoć z powietrza i suche powietrze ponownie odbiera wilgoć ze ścian. Niekiedy  przez wymienione wyżej czynniki nawet najbardziej mokra ściana słabo oddaje wilgoć. Wówczas nawet najbardziej wydajne „potężne” osuszacze zbiorą ledwo 5 L /na dobę!