Odtwarzanie hydroizolacji- iniekcja ciekłokrystaliczna

Prawidłowa izolacja muru to bardzo ważna kwestia zapobiegająca zawilgoceniom budynku. Ważna jest zarówno izolacja pionowa jak i pozioma. Niestety nawet prawidłowo wykonana hydroizolacja może korodować wraz z upływającym czasem. Niestety nawet dziś występują również błędy wykonania hydroizolacji. Poniżej przedstawiamy schemat wykonania izolacji poziomej:

 

 

 

Z powodu niewłaściwej izolacji mur może nabierać wody w ramach zjawiska podciągania kapilarnego czyli podciągania wody z gruntu kapilarami muru:

 

Kiedy podczas oględzin stwierdzimy uszkodzoną hydroizolację można temu zaradzić stosując wytworzenie nowej izolacji metodą przepony czyli w procesie iniekcji ciekłokrystalicznej.

 

Renowacja hydroizolacji metodą iniekcji jet bardzo skuteczna na wiele lat.